Informacje prawne oraz polityka ochrony prywatności

Właścicielka strony internetowej oraz administratorka danych:

Dr Kate Sotejeff-Wilson, tłumaczka i korektorka tekstów, KSW Translations
Zarejestrowana w Fińskim Rejestrze Przedsiębiorców jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą
NR VAT: FI24985115

Dane kontaktowe:
Nr tel.: +358 (0) 44 9977009
E-mail: [email protected]
Adres: Parviaisentie 5 B 23
40900 Säynätsalo, Finlandia

Credits

Evelina Braam

Koli National Park, Finland | Dr. Kate Sotejeff-Wilson
King’s College, Cambridge | Dr. Kate Sotejeff-Wilson
Polityka prywatności

Państwa dane osobowe są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług językowych i pokrewnych. Mają Państwo prawo w każdej chwili przeglądać, zmieniać lub usuwać te dane.

Dlaczego przetwarzam Państwa dane?

Zbieram, przechowuję i wykorzystuję Państwa dane osobowe jedynie w celu przygotowania wyceny, zapewnienia tłumaczenia lub edycji, którą Państwo zamówili, lub też w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Jeżeli subskrybują Państwo mojego bloga, wykorzystuję Państwa adres jedynie w celu wysyłania Państwu powiadomień o nowych wpisach.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest realizacja zamówionej przez Państwa usługi lub podjęcie niezbędnych kroków poprzedzających realizację zamówienia (zgodnie z pkt.6(1b) RODO „realizacja umowy”). Ta sama podstawa prawna ma również zastosowanie, jeżeli to Państwo świadczą usługę na moją rzecz. Podstawą prawną przetwarzania specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak dane o stanie zdrowia, jest Państwa wyraźna zgoda na tłumaczenie przeze mnie informacji, ich weryfikację lub edycję (RODO pkt. 6(1a), „zgoda”).

Kto jeszcze otrzymuje Państwa dane?

Jeżeli wysyłam tekst do weryfikacji lub edycji koledze lub koleżance, będzie on uprzednio poddany anonimizacji po to, by Państwa dane w nim nie widniały.  Dla celów administracyjnych do Państwa danych osobowych mogą mieć osoby trzecie, w tym moja księgowa, mój blog, strona internetowa oraz usługi hostingu e-mail. Wszystkie wymienione elementy działają zgodnie z postanowieniami RODO.

Jak długo przechowuję Państwa dane?

Dane osobowe przechowuję przez dziesięć lat w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Korespondencję e-mailową usuwam po upływie pięciu lat. Dane zbierane od subskrybentów są usuwane dopiero wtedy, kiedy dana osoba zrezygnuje z subskrypcji.

Ochrona danych

Operatorzy niniejszej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodne z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można w każdej chwili odwołać, przy czym odwołanie to będzie obowiązywało także w przyszłości – wystarczy przesłać wiadomość e-mail z odpowiednim wnioskiem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas wniosku mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do wnoszenia skarg do organów regulacyjnych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której naruszenie dotyczy, może złożyć skargę do właściwego organu regulacyjnego. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych osobowych jest Fiński Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Ochrony Danych, http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były automatycznie dostarczane Państwu lub osobom trzecim w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku, gdy wymagane jest bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, odbywa się to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL 

Ta witryna używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania kierowane przez Państwa do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać w pasku adresowym przeglądarki, gdy zmieni się ono z „http://” na „https://”, a ponadto w pasku adresowym zostanie wyświetlona ikona kłódki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do bycia informowanym oraz do poprawiania, ograniczania dostępu i usuwania danych

Mają Państwo prawo do informacji o swoich danych osobowych, o sposobie ich gromadzenia oraz o tym, kto ma do nich dostęp i dlaczego są one przetwarzane, jak również prawo do ich poprawiania lub usuwania oraz ograniczenia ich przetwarzania, w dowolnym momencie i bezpłatnie. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej.

Brak zgody na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymogów wynikających z informacji prawnej na stronie internetowej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych kroków prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak spam mailowy.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies

Ta strona częściowo korzysta z plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies pozwalają nam sprawić, by nasze usługi były bardziej przyjazne dla użytkownika, wydajniejsze i bezpieczniejsze. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi przez przeglądarkę na Państwa komputerze.

Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. „ciasteczka sesyjne”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty na stronie. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika – te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo dostosować swoją przeglądarkę tak, aby informowała o tym, kiedy pliki cookies są umieszczane w jej pamięci i aby indywidualnie zezwalała na zapamiętywanie cookies lub ogólnie wykluczała cookies w niektórych przypadkach, jak również aby aktywowała automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie niniejszej witryny.

Pliki cookie niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji, z których chcesz korzystać, są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić zoptymalizowaną usługę świadczoną bez błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania użytkownika) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dzienników (server log files)

Dostawca tej strony automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w plikach dziennika, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Informacje te obejmują:

  • Typ oraz wersję przeglądarki
  • Wykorzystywany system operacyjny
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwę hosta komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp
  • Czas zapytania
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub w odniesieniu do kroków/ środków poprzedzających umowę.

Formularz kontaktowy

W przypadku pytań kierowanych do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym, w tym dane kontaktowe, są przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku potrzeby reagowania na pytania dodatkowe. Dane te nie będą przekazywane dalej bez Państwa zgody.

W związku z tym wszelkie dane wprowadzane przez Państwa do formularza kontaktowego będziemy przetwarzać wyłącznie za Państwa zgodą na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać, do czego wystarczy przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail z odpowiednim wnioskiem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas wniosku mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Podane przez Państwa dane będą przechowywane na formularzu kontaktowym do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel ich przechowywania przestanie być aktualny (np. po spełnieniu żądania). Przepis ten nie narusza żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności dotyczących obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Media społecznościowe

Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Twitter, etc.)

Zawartość naszych stron może być udostępniana w innych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub LinkedIn.

Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona korzysta ze zintegrowanych z nią wtyczek do portali społecznościowych Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Wtyczki te można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek na Facebooku można znaleźć pod adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ . 

Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, za pomocą tej wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Oznacza to, że Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową korzystając ze swojego adresu IP. Jeśli klikną Państwo przycisk „Lubię to” na Facebooku gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, będą Państwo mogli połączyć zawartość naszej strony z kontem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa konta na Facebooku. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawcy tej strony internetowej nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: 

https://facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook skojarzył Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa kontem na Facebooku, proszę wylogować się z konta na Facebooku.

Wtyczka Twittera

Nasza strona zawiera zintegrowane funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Za pomocą Twittera i funkcji „re-tweet” odwiedzane przez Państwa strony internetowe są powiązane z Państwa kontem na Twitterze i wysyłane do innych użytkowników. W ten sposób dane są przekazywane Twitterowi.

Zwracamy uwagę, że jako dostawcy tej strony internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści tych danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Twittera: http://twitter.com/privacy .

Ustawienia prywatności konta Twittera można zmienić na stronie http://twitter.com/account/settings   

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn, dostarczanej przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, która zawiera funkcje LinkedIn, zostanie nawiązane połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie poinformowany, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeśli korzystają Państwo z przycisku „Polecam” LinkedIn i są zalogowani na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawcy tej strony internetowej nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności firmy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Proszę o kontakt – z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania.

Privacy

8 + 15 =


© 2017-2019 Dr Kate Sotejeff-Wilson | Web design: Mrs. Divi
Share This