Kate Sotejeff-Wilson, FT

Vaikuttavia tekstejä – lääketieteen ja akatemian kielellä

Tervetuloa

Haluatko julkaista tekstisi englanniksi? Tarvitset kääntäjän, joka osaa ilmaista viestisi täsmällisesti. Oikeiden sanojen löytäminen vaatii aikaa ja vaivaa, jotta viestisi tavoittaa kohdeyleisönsä.
Erikoisalaani ovat tieteellisten julkaisujen käännökset englantia puhuville asiantuntijoille ympäri maailman.

Tervetuloa

Haluatko julkaista tekstisi englanniksi? Tarvitset kääntäjän, joka osaa ilmaista viestisi täsmällisesti. Oikeiden sanojen löytäminen vaatii aikaa ja vaivaa, jotta viestisi tavoittaa kohdeyleisönsä.
Erikoisalaani ovat tieteellisten julkaisujen käännökset englantia puhuville asiantuntijoille ympäri maailman.

Tarjoan palveluitani joko yksin tai yhteistyössä kollegojeni kanssa

Iso-Britannian kääntäjien ja tulkkien järjestön (ITI) julkaisemassa oppaassa on hyödyllistä tietoa käännöspalveluja tilatessa huomioitavista asioista (englanniksi): Translation: Getting it right.

Käännökset

Käännän suomesta, puolasta ja saksasta englantiin. Ison-Britannian kääntäjien ja tulkkien liiton ITI:n jäsenenä voin myös kääntää virallisia asiakirjoja.

Kaksikielinen kielentarkistus

Vertaan englanninkielistä käännöstä alkuperäiseen tekstiin ja tarkistan, että käännös sopii käyttötarkoitukseensa. Teen kielentarkistuksia kollegojen käännöksille, ja vastaavasti kollegat voivat tarkistaa omia käännöksiäni.

Yksikielinen editointi

Tarkistan englanniksi kirjoitetun tekstin kieliasun ja sen sopivuuden asiakkaan toivomaan käyttötarkoitukseen. Editointi sisältää oikoluvun lisäksi myös tyylin, kieliopin, lauserakenteiden ja rekisterin tarkistuksen.

Oikoluku

Tarkistan englanninkielisen tekstin ja teen korjauksia, ennen kuin teksti lähetetään painoon. Oikoluku on tekstin viimeinen tarkistus kaksikielisen kielentarkastuksen tai yksikielisen editoinnin jälkeen ja siksi pintapuolisempi.
Määritelmät mukailevat käännöspalveluiden ISO 17100 -standardin määritelmiä. Noudatan Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton yleisiä sopimusehtoja käännöstöille.

Millaisen tekstin kanssa tarvitset apua?
Erikoisalojani ovat seuraavat:

AKATEEMISET TEKSTIT

 • väitöskirjat
 • tutkimussuunnitelmat
 • tutkimusartikkelit
 • kirjat (yksi tai useampi tekijä)
LÄÄKETIETEEN TEKSTIT

 • kliiniset ja biolääketieteen tutkimusjulkaisut
 • lääkkeisiin ja lääkintälaitteisiin liittyvät tekstit: valmisteyhteenvedot, pakkausselosteet, toimintaohjeet
 • Suomen ja Euroopan lääkeviranomaisten asiakirjat esim. myyntilupia varten
 • asiakirjapaperit ja markkinointimateriaalit, esim. lehdistöjulkaisut, blogit
 • potilasasiakirjat ja sairaaloiden raportit

Kuka lukee tekstin?
Asiakkaisiini kuuluu eurooppalaisia oppilaitoksia, ml.

 • Varsovan yliopisto, Szczecinin yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Geneven yliopisto ja University College London -yliopisto
 • Aalto-yliopisto, Helsinki
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Dresdenin teknillinen yliopisto
 • Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Saksan evankelinen kirkko
 • Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Keski- ja ItäEuroopan historian tutkimusinstituutti, Marburg
 • Böckler-Mare-Balticum-Stiftung, Itämeren taiteen ja kulttuurin tutkimusjärjestö, Berliini
 • Fundacja na rzecz Nauki Polski, Puolan tiedesäätiö.

Suositukset

 

Tekstin kieli soljuu hyvin. Se ei kuulosta ollenkaan käännökseltä.

Melanie Rohner, saksan kielen ja kirjallisuuden tohtori, Geneven yliopisto

Tieteellisessä tekstissä asioita ilmaistaan tieteellisen täsmällisesti. Siksi kääntäessä ei riitä, että sanoja vain muutetaan mekaanisesti toiselle kielelle. Tieteellinen teksti on monimutkainen tulkintaprosessi, jossa akateeminen henkilö pyrkii esittelemään ajatuksiaan tekstissään. Siksi kielentarkistajan on oltava hyvin perillä tieteenalan uusimmista kiinnostuksen kohteista ja teoreettisista viitekehyksistä. Kate Sotejeff-Wilson on ollut kielentarkistajani jo monta vuotta, koska hän on kielten ammattilainen ja lisäksi tuntee alani hyvin.  Olen ollut tyytyväinen lopputuloksiin, ja palaute kollegoiltani on ollut myönteistä. Sen vuoksi en suostu käyttämään kenenkään muun kielipalveluita, vaikka yliopistoni onkin yrittänyt kilpailuttaa niitä suuremmilla kielipalveluyrityksillä. Kielenkäyttö kuuluu olennaisesti työhöni, joten valitsen itse kielentarkistajani. Muuten en julkaise tekstiäni lainkaan. Kate on ollut paras henkilö tähän työhön.

Jukka Korpela, historian professori, Itä-Suomen yliopisto 

Kate Sotejeff-Wilson teki kielentarkastukset ja käännöksen julkaisemaani kahdentoista artikkelin antologiaan ”Meanings of an Urban Space” (2016). Kirjoittajien kielellisten taustojen kirjavuudesta johtuen tarkastettavat tekstit olivat keskenään hyvin erilaisia. Kielentarkastuksen jälkeen lopputulos oli tyyliltään hyvin tasapainoinen ja yhtenäinen. Työskentely Katen kanssa oli hyvin joustavaa ja voin mielelläni suositella häntä tieteellisten kirjoitusten kääntäjäksi ja kielentarkastajaksi.

Kimmo Katajala, historian professori, Itä-Suomen yliopisto 

 

Kate Sotejeff-Wilson on tuottanut erinomaisia käännöksiä puolasta englanniksi projektissa ”Itä katsoo länteen”, tehden tunnetuksi itäeurooppalaista matkakirjallisuutta englanninkieliselle yleisölle. Hänen käännöksensä käsittivät erilaisia tyylilajeja ja aikakausia – kaikkia niitä hän on käsitellyt erittäin ammattimaisesti.

Prof. Wendy Bracewell, historian professori, East Looks West ProjectSSEESUniversity College London

 

Olen työskennellyt Kate Sotejeff-Wilsonin kanssa vuodesta 1999 lähtien. Hän on kääntänyt esim. kirjani Szczecin kaupungin lyhyt historia (Poznań: PTPN 2002), artikkeleita, englanninkielisiä lyhennelmiä toimittamiini kirjoihin; viimeisimpinä Sota, muisti, identiteetti. Taisteluista ja taistelumyyteistä (Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, Warszawa: Bellona 2013). Suosittelen sydämestäni Kate Sotejeff-Wilsonia akateemisena kääntäjänä puolasta englanniksi.

J. M. Piskorski, historian professori, University of Szczecin, johtaja, PTPN Publishing Poznań

Kate Sotejeff-Wilson on toimittanut erittäin korkealaatuisia käännöksiä järjestöllemme.  Toimimme mielellämme yhteistyössä hänen kanssaan, sillä hän ymmärtää nopeasti erilaisten tekstien vaatimukset, hallitsee asianmukaisen sanaston ja on aina luotettava työntekijä.”

Silke Lechner, yhteiskuntatieteiden tohtori, ohjelmanjohtaja, Deutscher Evangelischer Kirchentag

 

Olen hyvin kiitollinen englanninkielisen käännöksen toimittamisesta, teksti ei todellakaan ollut helppoa! Käyttäisin käännös- ja kielentarkastuspalveluitanne erittäin mielelläni uudelleen Journal of East Central European Research -julkaisussa.

Christoph Schutte, historian tohtori, Das Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung

 

Kate Sotejeff-Wilson on editoinut MBA-tutkielmia, tohtorinväitöskirjoja ja artikkeleita LUT:n vihreän kemian laboratoriolle akateemisissa lehdissä julkaistavaksi. Hänen kielentarkastuksensa on tarkkaa ja täsmällistä ja hän toimii nopeasti,lyhyistä projektiajoista huolimatta.  Hän tekee kaikkensa esittääkseen tieteellisen sisällön oikein kansainväliselle asiantuntijayleisölle.

Mika Sillanpää, kemian professori, johtaja, Vihreän kemian laboratorioLappeenrannan Teknillinen Yliopisto

Kate Sotejeff-Wilson käänsi suomenkielisen, tieteellisen artikkelini englanniksi. Työskentely hänen kanssaan oli helppoa: hän on täsmällinen, ja kommunikointi sujui mutkitta prosessin eri vaiheissa. Hänen akateeminen taustansa näkyi käännöstyön, joka koski spesifiä tieteenalaa, tuloksessa. Hän oli nähnyt erityistä vaivaa selvittääkseen alan erityissanastoa. Suosittelen häntä mielelläni vastaaviin tehtäviin!”

Hanna Tervanotko, uskontotieteen apulaisprofessori, McMasterin yliopisto, Ontario

Kate Sotejeff-Wilson on tarkistanut monia tieteellisiä julkaisujani (artikkeleita, väitöskirjan tiivistelmän, apurahahakemuksia), joten suosittelen ehdottomasti hänen palvelujaan. Hän toimittaa työn aina ajoissa ja laatuun voi luottaa. Olen oppinut paljon yhteistyöstämme. Koska äidinkieleni on suomi, hän on neuvonut minua erilaisissa tyyliseikoissa sanavalintojen suhteen ja auttanut minua löytämään oikean sävyn tekstille.

Suvi-Maria Saarelainen, teologian tohtori, Helsingin yliopisto 

Tutustuin Kate Sotejeff-Wilsoniin väitösopintojeni aikoihin. Hän tarkisti tieteelliset tekstini ja myös väitöskirjani huolellisesti, ja usein hän myös tarkisti tieteelliset termit varmuuden vuoksi. Hän teki kielentarkistukset nopeasti ja tarkasti. Suosittelen häntä kielentarkistajaksi!

Shila Jafari, tekniikan tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Kate Sotejeff-Wilson tarkisti väitöskirjani kieliasun nopeasti ja ammattitaidolla. Hänen ehdotustensa ja korjaustensa avulla sain tilaisuuden parantaa englannin taitojani. Suosittelen häntä englanninkielisten tekstien tarkistajaksi.

Heikki Särkkä, tekniikan tohtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK

Kate Sotejeff-Wilson editoi englanninkieliset tekstini (yksittäisiä lukuja, väitöskirjan käsikirjoituksen, apurahahakemuksia ja julkaisuhakemuksia) hyvin laadukkaasti. Olen erittäin tyytyväinen hänen tarkkaan työskentelyynsä ja ammattimaisuuteensa. Hän pystyy myös työskentelemään nopeasti tiukallakin aikataululla. Suosittelen häntä englannin kielentarkastukseen.

Ratih Adiputri, yhteiskuntatieden tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 

 

Loistavaa työtä, tyyli on aina korrektia ja työt toimitettu ajallaan.

Sander Münster, viestinnän tohtori, laitoksen johtaja, Media Design and Media Production, Dresdenin teknillinen yliopisto 

 

Kate Sotejeff-Wilson on loistava kääntäjä; hän kykenee muokkaamaan kaikista teksteistä selkeitä ja vakuuttavia. Pystyn kommunikoimaan itsevarmasti amerikkalaisten akateemisten julkaisijoiden kanssa, koska hän vastaa nopeasti ja voin aina luottaa hänen neuvoihinsa hankalissa kieleen liittyvissä asioissa. Kirjoitimme yhdessä 100-sivuisen lyhennetyn version Paratheory-nimisestä tutkielmastani, joka käsittelee kalifornialaista kriittistä teoriaa ja taidehistoriaa. Kate on ystävällinen ja pätevä asiantuntija.

Suosittelen!

Ewa Bobrowska, mediataiteen apulaisprofessori, Varsovan kuvataideakatemia 

 

Suositukset

Dr Melanie Rohner
Tekstin kieli soljuu hyvin. Se ei kuulosta ollenkaan käännökseltä.

Melanie Rohner, saksan kielen ja kirjallisuuden tohtori, Geneven yliopisto

Professor Jukka Korpela
Tieteellisessä tekstissä asioita ilmaistaan tieteellisen täsmällisesti. Siksi kääntäessä ei riitä, että sanoja vain muutetaan mekaanisesti toiselle kielelle. Tieteellinen teksti on monimutkainen tulkintaprosessi, jossa akateeminen henkilö pyrkii esittelemään ajatuksiaan tekstissään. Siksi kielentarkistajan on oltava hyvin perillä tieteenalan uusimmista kiinnostuksen kohteista ja teoreettisista viitekehyksistä. Kate Sotejeff-Wilson on ollut kielentarkistajani jo monta vuotta, koska hän on kielten ammattilainen ja lisäksi tuntee alani hyvin.  Olen ollut tyytyväinen lopputuloksiin, ja palaute kollegoiltani on ollut myönteistä. Sen vuoksi en suostu käyttämään kenenkään muun kielipalveluita, vaikka yliopistoni onkin yrittänyt kilpailuttaa niitä suuremmilla kielipalveluyrityksillä. Kielenkäyttö kuuluu olennaisesti työhöni, joten valitsen itse kielentarkistajani. Muuten en julkaise tekstiäni lainkaan. Kate on ollut paras henkilö tähän työhön.

Jukka Korpela, historian professori, Itä-Suomen yliopisto 

Prof. Kimmo Katajala
Kate Sotejeff-Wilson teki kielentarkastukset ja käännöksen julkaisemaani kahdentoista artikkelin antologiaan ”Meanings of an Urban Space” (2016). Kirjoittajien kielellisten taustojen kirjavuudesta johtuen tarkastettavat tekstit olivat keskenään hyvin erilaisia. Kielentarkastuksen jälkeen lopputulos oli tyyliltään hyvin tasapainoinen ja yhtenäinen. Työskentely Katen kanssa oli hyvin joustavaa ja voin mielelläni suositella häntä tieteellisten kirjoitusten kääntäjäksi ja kielentarkastajaksi.

Kimmo Katajala, historian professori, Itä-Suomen yliopisto 

Prof. Wendy Bracewell
Kate Sotejeff-Wilson on tuottanut erinomaisia käännöksiä puolasta englanniksi projektissa ”Itä katsoo länteen”, tehden tunnetuksi itäeurooppalaista matkakirjallisuutta englanninkieliselle yleisölle. Hänen käännöksensä käsittivät erilaisia tyylilajeja ja aikakausia – kaikkia niitä hän on käsitellyt erittäin ammattimaisesti.

Prof. Wendy Bracewell, historian professori, East Looks West ProjectSSEESUniversity College London

lue lisää
Olen työskennellyt Kate Sotejeff-Wilsonin kanssa vuodesta 1999 lähtien. Hän on kääntänyt esim. kirjani Szczecin kaupungin lyhyt historia (Poznań: PTPN 2002), artikkeleita, englanninkielisiä lyhennelmiä toimittamiini kirjoihin; viimeisimpinä Sota, muisti, identiteetti. Taisteluista ja taistelumyyteistä (Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, Warszawa: Bellona 2013). Suosittelen sydämestäni Kate Sotejeff-Wilsonia akateemisena kääntäjänä puolasta englanniksi.

J. M. Piskorski, historian professori, University of Szczecin, johtaja, PTPN Publishing Poznań

Kate Sotejeff-Wilson on toimittanut erittäin korkealaatuisia käännöksiä järjestöllemme.  Toimimme mielellämme yhteistyössä hänen kanssaan, sillä hän ymmärtää nopeasti erilaisten tekstien vaatimukset, hallitsee asianmukaisen sanaston ja on aina luotettava työntekijä.”

Silke Lechner, yhteiskuntatieteiden tohtori, ohjelmanjohtaja, Deutscher Evangelischer Kirchentag

Olen hyvin kiitollinen englanninkielisen käännöksen toimittamisesta, teksti ei todellakaan ollut helppoa! Käyttäisin käännös- ja kielentarkastuspalveluitanne erittäin mielelläni uudelleen Journal of East Central European Research -julkaisussa.

Christoph Schutte, historian tohtori, Das Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung

Kate Sotejeff-Wilson on editoinut MBA-tutkielmia, tohtorinväitöskirjoja ja artikkeleita LUT:n vihreän kemian laboratoriolle akateemisissa lehdissä julkaistavaksi. Hänen kielentarkastuksensa on tarkkaa ja täsmällistä ja hän toimii nopeasti,lyhyistä projektiajoista huolimatta.  Hän tekee kaikkensa esittääkseen tieteellisen sisällön oikein kansainväliselle asiantuntijayleisölle.

Mika Sillanpää, kemian professori, johtaja, Vihreän kemian laboratorioLappeenrannan Teknillinen Yliopisto

Kate Sotejeff-Wilson käänsi suomenkielisen, tieteellisen artikkelini englanniksi. Työskentely hänen kanssaan oli helppoa: hän on täsmällinen, ja kommunikointi sujui mutkitta prosessin eri vaiheissa. Hänen akateeminen taustansa näkyi käännöstyön, joka koski spesifiä tieteenalaa, tuloksessa. Hän oli nähnyt erityistä vaivaa selvittääkseen alan erityissanastoa. Suosittelen häntä mielelläni vastaaviin tehtäviin!”

Hanna Tervanotko, uskontotieteen apulaisprofessori, McMasterin yliopisto, Ontario 

Kate Sotejeff-Wilson on tarkistanut monia tieteellisiä julkaisujani (artikkeleita, väitöskirjan tiivistelmän, apurahahakemuksia), joten suosittelen ehdottomasti hänen palvelujaan. Hän toimittaa työn aina ajoissa ja laatuun voi luottaa. Olen oppinut paljon yhteistyöstämme. Koska äidinkieleni on suomi, hän on neuvonut minua erilaisissa tyyliseikoissa sanavalintojen suhteen ja auttanut minua löytämään oikean sävyn tekstille.

Suvi-Maria Saarelainen, teologian tohtori, Helsingin yliopisto 

Tutustuin Kate Sotejeff-Wilsoniin väitösopintojeni aikoihin. Hän tarkisti tieteelliset tekstini ja myös väitöskirjani huolellisesti, ja usein hän myös tarkisti tieteelliset termit varmuuden vuoksi. Hän teki kielentarkistukset nopeasti ja tarkasti. Suosittelen häntä kielentarkistajaksi!

Shila Jafari, tekniikan tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Kate Sotejeff-Wilson tarkisti väitöskirjani kieliasun nopeasti ja ammattitaidolla. Hänen ehdotustensa ja korjaustensa avulla sain tilaisuuden parantaa englannin taitojani. Suosittelen häntä englanninkielisten tekstien tarkistajaksi.

Heikki Särkkä, tekniikan tohtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK 

Kate Sotejeff-Wilson editoi englanninkieliset tekstini (yksittäisiä lukuja, väitöskirjan käsikirjoituksen, apurahahakemuksia ja julkaisuhakemuksia) hyvin laadukkaasti. Olen erittäin tyytyväinen hänen tarkkaan työskentelyynsä ja ammattimaisuuteensa. Hän pystyy myös työskentelemään nopeasti tiukallakin aikataululla. Suosittelen häntä englannin kielentarkastukseen.

Ratih Adiputri, yhteiskuntatieden tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 

Loistavaa työtä, tyyli on aina korrektia ja työt toimitettu ajallaan.

Sander Münster, viestinnän tohtori, laitoksen johtaja, Media Design and Media Production, Dresdenin teknillinen yliopisto 

Kate Sotejeff-Wilson on loistava kääntäjä; hän kykenee muokkaamaan kaikista teksteistä selkeitä ja vakuuttavia. Pystyn kommunikoimaan itsevarmasti amerikkalaisten akateemisten julkaisijoiden kanssa, koska hän vastaa nopeasti ja voin aina luottaa hänen neuvoihinsa hankalissa kieleen liittyvissä asioissa. Kirjoitimme yhdessä 100-sivuisen lyhennetyn version Paratheory-nimisestä tutkielmastani, joka käsittelee kalifornialaista kriittistä teoriaa ja taidehistoriaa. Kate on ystävällinen ja pätevä asiantuntija.

Suosittelen!

Ewa Bobrowska, mediataiteen apulaisprofessori, Varsovan kuvataideakatemia 

Hei, olen Kate!

Kuinka voin auttaa sinua? Millaista tekstiä olet työstämässä?
MIllainen tekstin kohdeyleisö on? Jos lähetät asiakirja sähköpostin liitteenä, voin antaa täsmällisen tarjouksen nopeasti.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 (0) 44 9977009

LinkedIn

Aukioloajat klo 9–18
ALV-tunnus: FI24985115

 

Ota yhteyttä – vastaan mielelläni kysymyksiin.

Privacy

11 + 2 =


© 2017-2019 Kate Sotejeff-Wilson, FT | Sivujen suunnittelu:  Mrs. Divi
Share This